Hợp đồng bán nhà

Một số lưu ý về hợp đồng bán nhà năm 2018

Đất đai vốn được xem là một  tài nguyên vô cùng quý giá, vì vậy các quá trình mua bán được thắt chặt thông qua các bộ luật. Nếu bạn đang có nhu cầu mua bán nhà thì việc lập hợp đồng bán nhà đúng pháp luật là điều vô cùng cần thiết.

Vậy, làm sao để một hợp đồng bán nhà phù hợp với những quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích tối đa nhất cho các bên tham gia giao dịch đó? Để giải quyết vấn đề này hãy tham khảo những điều lưu ý bạn nên biết trước khi giao dịch nhé!

1. Hợp đồng bán nhà là gì?

Hợp đồng bán nhà là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao nhà và quyền sở hữu nhà cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà.

2. Những điểm pháp lý của hợp đồng bán nhà

-Hợp đồng mua bán nhà là hợp đồng song vụ nên bên mua và bên bán nhà đều có quyền nghĩa vụ đối nhau. Bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận nhà đã mua đúng thời hạn, đồng thời bên mua nhà có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền mua nhà đúng thời hạn và phương thức.

-Hợp đồng mua bán nhà là hợp đồng có đền bù. Khoản tiền hoặc lợi ích vật chất khác mà bên mua có nghĩa vụ trả cho bên bán nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

-Hợp đồng bán nhà một dạng văn bản chuyển giao quyền sở hữu đối với phần nhà hoặc ngôi nhà của bên bán sang cho bên mua.

Hợp đồng bán nhà

Quy chiếu hợp đồng dựa trên các điều khoản phù hợp với quy định pháp luật

Việc mua bán nhà đất hiện nay được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật đất đai 2013
  • Luật nhà ở 2014
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
  • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3. Điều kiện để thực hiện thủ tục mua bán đất đai

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.
  • Các điều kiện pháp luật có quy định khác;

Hợp đồng bán nhà

Nội dung hợp đồng bán nhà cần chắt chẽ tránh gây tranh cãi sau này

>>Xem thêm: Khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

4. Nội dung hợp đồng mua bán nhà đất

-Quyền sử dụng đất là khối tài sản lớn, do đó rất dễ xảy ra tranh chấp khi hai bên có mâu thuẫn do đó để hạn chế tối đa mâu thuẫn cần soạn hợp đồng chuyển nhượng chặt chẽ.

-Hợp đồng phải nêu rõ tên, địa chỉ của bạn bên;

-Thỏa thuận cụ thể về quyền, nghĩa vụ của các bên.;

-Mô tả cụ thể về loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

-Giá chuyển nhượng, phương thức và thời hạn thanh toán.

-Cần lưu ý thỏa thuận điều khoản ràng buộc trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

-Sau khi giao kết hợp đồng mua bán nhà đất, bạn có thể thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật để ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

Trên đây chính những điểm cần lưu ý đối với các bản hợp đồng bán nhà. Bạn nên trang bị kiến thức này để đảm bảo quyền lợi trao đổi công bằng cho 2 bên.

Please follow and like us: