Mua bảo hiểm y tế ở đâu tại Quận 9?

Tại quận 9 thì mua bảo hiểm y tế ở đâu? Đây là vấn đề mà nhiều người sinh sống tại đây đều thắc mắc, sau đây là phần thông tin chi tiết về bảo hiểm y tế quận 9

Giới thiệu bảo hiểm y tế quận 9

Cơ quan bảo hiểm y tế quận 9 là cơ quan bảo hiểm chịu trách nhiệm sự quản lý của thành phố Hồ Chính Minh, tại đây bạn có thể dễ dàng tra cứu thông tin, đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và còn là nơi chi trả quyền lợi các chính sách, chế độ: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn, tử tuất,…

Bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm mang tính chất cộng đồng, những lần góp vốn của người tham gia sẽ được trích vào tài khoản quỹ bảo hiểm xã hội. Khi có rủi ro xảy ra, ốm đau bệnh tật thì quỹ bảo hiểm xã hội sẽ là người chi trả toàn bộ cho người tham gia bảo hiểm. Vì thế, khi người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo chuẩn y tế của nhà nước, giảm áp lực tài chính cho người tham gia.

Mua bảo hiểm y tế ở đâu tại quận 9?

Bạn có thể đến trực tiếp tại: 

 • 442 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bạn đến trực tiếp địa chỉ cơ quan trên và yêu cầu người tư vấn tham gia bảo hiểm y tế.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận 9

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi và bổ sung 2014 quy định về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Mua bảo hiểm y tế ở đâu tại Quận 9?
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận 9

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia sẽ nhà nước chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, còn nếu như trái tuyến thì chỉ được hưởng từ 40% chi phí khám chữa bệnh.

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận 9

Khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu mà pháp luật đã quy định
 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân
 • Thẻ bảo hiểm y tế cũ (nếu có) 
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Trình tự làm bảo hiểm y tế quận 9

Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế chuẩn chỉnh được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan tham gia bảo hiểm y tế nghe tư vấn chính sách và các loại hồ sơ mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 2: Nộp các loại hồ sơ và đóng phí cho cơ quan bảo hiểm xã hội; 
 • Bước 3: Nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.
Mua bảo hiểm y tế ở đâu tại Quận 9?
Trình tự làm bảo hiểm y tế quận 9

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 9

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Mua bảo hiểm y tế ở đâu tại Quận 9?
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 9

Như vậy người tham gia bảo hiểm y tế là toàn bộ người dân sinh sống tại Việt Nam, áp dụng cho mọi đối tượng, các đối tượng trên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. 

Thời gian làm bảo hiểm y tế quận 9

Bạn hãy lưu ý về thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội như sau:

 • Buổi sáng từ 8h00 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 14h00 – 17h00;
 • Làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về mua bảo hiểm y tế ở đâu quận 9, hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp ích đến người đọc. Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm y tế hữu dụng với nhiều người dân, bạn hãy tham gia càng sớm càng tốt để được hưởng lợi nhiều nhất.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: