Ngân hàng hợp tác xã là gì?

Ngân hàng hợp tác xã việt nam

Ngân hàng hợp tác xã là gì?

Theo Khoản 6, 7 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 Ngân hàng hợp tác xã được thành lập bởi các quỹ tín dụng nhân dân, hộ gia đình và một số pháp nhân tự nguyện góp vốn, theo quy định pháp luật. Nhằm điều hoà vốn, hỗ trợ tài chính, trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng hợp tác xã là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là gì?

Lãi suất ngân hàng hợp tác xã

Tại điểm e, khoản 2 thông tư 02 – NH mức lãi suất tiền gửi cho vay của ngân hàng nhà nước quy định mức lãi suất ngân hàng hợp tác xã như sau:

 • Mức lãi suất tối đa về tiền gửi do hợp tác xã tín dụng huy động là 60%/năm tức 5%/tháng
 • Mức lãi suất về cho vay là 72%/năm tức là 6%/tháng.

Theo đó, Hội đồng Bộ trưởng quy định, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân hoá các mức lãi suất của hợp tác xã tín dụng như sau:

 • Về tiền gửi: Tiền gửi cổ phần 18%/năm, tức 1,5%/tháng. Tiền gửi đoàn thể xã hội và tiền gửi khác 24%/năm, tức 2%/tháng. Tiền gửi nhân dân từ 36% – 60%/năm, tức từ 3% – 5%/tháng.
 • Về cho vay: Cho vay sản xuất từ 36% – 48%/năm, tức từ 3% – 4%/tháng. Cho vay tiêu dùng từ 48% – 60%/năm, tức từ 4% – 5%/tháng. Cho vay khác lãi suất là 72%, tức 6%/tháng.
Lãi suất ngân hàng hợp tác xã

Lãi suất ngân hàng hợp tác xã

Thủ tục vay vốn ngân hàng hợp tác xã

Để vay vốn ngân hàng hợp tác xã thành công thì người vay cần chuẩn bị một số hồ sơ, thủ tục như sau:

 • Mẫu giấy đề nghị vay vốn của ngân hàng Hợp tác xã
 • Bảng dự toán chi phí và phương án sử dụng sau khi vay vốn
 • Bảng kê khai thu nhập cá nhân của người vay và người trong gia đình
 • CMT/CCCD của người vay
 • Hộ khẩu của người vay và gia đình
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Đối tượng khách hàng của ngân hàng hợp tác xã

Theo thông tư số 31/2012//TT-NHNN (sửa đổi bổ sung bởi thông tư 09/2016//TT-NHNN) quy định đối tượng khách hàng là quỹ tín dụng nhân dân thành viên và khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên, cụ thể:

Đối tượng khách hàng là quỹ tín dụng nhân dân thành viên

Khách hàng là quỹ tín dụng nhân dân thành viên có các hoạt động gồm:

 • Mở tài khoản tiền gửi
 • Nhận tiền gửi và cho vay điều hoà vốn theo các nguyên tắc được quy định như sau:
  • Vốn nhàn rỗi phải gửi vào tài khoản tiền gửi của ngân hàng hợp tác xã
  • Được ngân hàng hợp tác xã cho vay khi có nhu cầu vay hoặc gặp khó khăn tạm thời về thanh khoản
  • Lãi suất tiền gửi và tiền cho vay minh bạch, rõ ràng
  • Quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, hồ sơ điều hoà vốn
  • Xây dựng, phát triển các dịch vụ, sản phẩm trong địa bàn hoạt động hợp tác xã
  • Các hoạt động của quỹ tín dụng hợp tác xã đều theo quy định nhà nước.

Đối tượng khách hàng không là quỹ tín dụng nhân dân thành viên

Khách hàng không là quỹ tín dụng nhân dân thành viên có các hoạt động gồm:

 • Được thực hiện một số hoạt động ngân hàng và một số hoạt động kinh doanh khác
 • Được vay vốn khi đã đáp ứng nhu cầu điều hoà vốn của quỹ tín dụng nhân dân
 • Có thể hạn chế cấp tín dụng của ngân hàng hợp tác xã khi cần thiết.

Trên đây là những thông tin về ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: