Nhận tiện gửi là gì?

Nhận tiền gửi là gì? Quy định về nhận tiền gửi

Nhận tiện gửi là gì?

Theo Khoản 13, Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 cho biết:

“13. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận”.

Nhận tiện gửi là gì?

Nhận tiện gửi là gì?

Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi

Các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi được quy định như sau:

Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi bằng tiền tệ

Tại Điều 10 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định nhận tiền gửi bằng tiền tệ ở các tổ chức tín dụng như sau:

  • Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và cần xác định loại ngoại tệ khi nhận tiền gửi
  • Chi trả tiền gửi theo loại mà người gửi đã gửi. Nếu chi trả ngoại tệ lẻ sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.
  • Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của công dân Việt Nam là người cư trú gửi từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền, thì người gửi tiền và tổ chức tín dụng được thỏa thuận chi trả gốc bằng số tiền đã gửi và lãi tương ứng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của chính người gửi tiền.

Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi bằng vàng

Căn cứ thông tư 22/2010/TT-NHNN quy định về huy động vốn và cho vay vốn bằng vàng như sau:

  • Tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối được huy động vốn bằng vàng miếng theo tiêu chuẩn và được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép sản xuất tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
  • Tổ chức tín dụng chỉ được huy động vốn bằng vàng thông qua phát hành giấy tờ có giá, được áp ngân hàng nhà nước quy định.
  • Tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam và các hình thức bằng tiền khác.
  • Lãi suất huy động vốn bằng vàng cần được ấn định và công khai minh bạch.
Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi

Tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi

Có phải ngân hàng thương mại là đơn vị duy nhất được nhận tiền gửi?

Căn cứ quy định tại thông tư 22/2010/TT-NHNN ta có thể thấy chỉ ngân hàng thương mại là đơn vị được nhận tiền gửi từ các cá nhân, tổ chức. Theo đó, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, không được nhận tiền gửi từ các đối tượng là cá nhân, mà chỉ được nhận tiền gửi từ các tổ chức. Việc gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện theo thủ tục quy định chi tiết.

Trên đây là những thông tin nhận tiền gửi mà bạn đọc có thể tham khảo, qua đó bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về hình thức này. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: