Có 5 phương pháp có khả năng tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Những điểm thay đổi trong luật tổ chức tín dụng mới nhất

Luật tổ chức tín dụng thay đổi tác động to lớn tới các hoạt động của thị trường tài chính ngân hàng nói chung và nhiều doanh nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, nắm rõ được những điểm thay đổi lớn trong luật tổ chức tín dụng là cực kỳ cần thiết đối với mỗi người lao động và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Theo như luật tổ chức tín dụng mới thì có tổng cộng 5 phương án để tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt. Tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt là tổ chức hoạt động không mang lại lợi nhuận, có vốn điều lệ âm. 5 phương án để tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt bao gồm:

  • Phương án sáp nhập, hợp nhất hay nhượng lại toàn bộ cổ phần, vốn góp.
  • Phương án phục hồi lại khả năng hoạt động của tổ chức.
  • Phương án chuyển giao bắt buộc.
  • Phương án giải thể.
  • Phương án phá sản.
Có 5 phương pháp có khả năng tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Có 5 phương pháp có khả năng tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Có thêm trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng

Ngoài các trường hợp đã được đưa ra trong luật tổ chức tín dụng  thì luật tổ chức tín dụng có thêm trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng như sau:

“Trong trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý chưa có sự cho phép của nhà nước thì ngân hàng nhà nước có quyền được thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức ngay lập tức”.

Chịu sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước

Các tổ chức tín dụng luôn luôn chịu sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước để đảm bảo hoạt động của thị trường tài chính – ngân hàng, đảm bảo dòng tiền ra vào của quốc gia và sự cân bằng trong kinh tế xã hội. Do đó, tổ chức tín dụng cần phải được sự cho phép của ngân hàng nhà nước nếu ngưng hoạt động kinh doanh quá 5 ngày. Nếu có ý định ngưng hoạt động hẳn thì cần phải thực hiện thủ tục trước khi bắt đầu ngưng hoạt động, chỉ được ngưng hoạt động trong thời gian cho phép.

Tuy nhiên việc tổ chức tín dụng hoạt động trên thị trường chứng khoán, có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước thì không cần thiết phải có sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước mà hoạt động độc lập trên thị trường chứng khoán.

Các tổ chức tín dụng phải chịu sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước

Các tổ chức tín dụng phải chịu sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước

Thay đổi tiêu chuẩn trở thành Tổng giám đốc/Giám dốc của tổ chức tín dụng

Để có thể trở thành Tổng giám đốc/Giám đốc của một tổ chức tín dụng thì cần phải đáp ứng được tổng hợp các tiêu chí sau đây:

  • Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng
  • Có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc/Giám đốc), Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
  • Có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Trên đây là một số thông tin thay đổi về luật tổ chức tín dụng đã được đưa ra. Từ 1/1/2018 luật tổ chức tín dụng trên sẽ được áp dụng, vì thế hy vọng những thông tin trên có ích đối với các bạn!

Please follow and like us: