Người lao động phải được nhận lương đúng hạn trong vòng 15 ngày nếu người sử dụng lao động không muốn mất thêm lãi suất

Những thay đổi đáng quan tâm trong nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nghị định 05/2015/NĐ-CP được đưa ra và thực thi với nhiều điểm mới cải thiện nhiều tình trạng bất cập khiến cho kinh tế xã hội bước thêm được một bước nữa trên con đường ổn định, tiến lên. Những quy định về tiền lương, hợp đồng, trợ cấp được thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận được dấu hiệu tốt từ người lao động.

Thay đổi về tiền lương

Theo điểm B khoản 2 điều 24 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động cần phải được thanh toán đúng hạn, trong vòng 15 ngày người lao động phải nhận được tiền lương đúng với tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Nếu trong 15 ngày mà người lao động chưa nhận được lương thì lương chính thức sẽ được cộng thêm phần lãi suất trần huy động tiền gửi kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm trả lương.

Người lao động phải được nhận lương đúng hạn trong vòng 15 ngày nếu người sử dụng lao động không muốn mất thêm lãi suất

Người lao động phải được nhận lương đúng hạn trong vòng 15 ngày nếu người sử dụng lao động không muốn mất thêm lãi suất

Trong trường hợp ngân hàng nhà nước không quy định thì dựa trên lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại mà công ty/doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.

Thay đổi phương pháp tính tiền lương nghỉ phép năm

Phương pháp tính tiền lương nghỉ phép năm khác nhau giữa các đối tượng khác nhau. Trên thực tế, có ba loại đối tượng lao động:

  • Đối với người lao động có thời gian đủ 6 tháng trở lên thì tiền lương nghỉ phép sẽ được tính bằng bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước thời điểm tính.
  • Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương nghỉ phép sẽ được tính bằng bình quân tiền lương trong hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Trợ cấp thôi việc, mất việc làm

1. Trợ cấp thôi việc

Doanh nghiệp chỉ trợ cấp cho người lao động trong trường hợp người lao động đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên và chấm dứt hợp đồng hợp pháp và trong một số trường hợp sau:

  • Người lao động bị kết án tù giảm, tử hình hoặc bị cấm làm việc.
  • Người lao động chết, không có năng lực hành vi, mất tích.
  • Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Người lao động sẽ được trợ cấp thôi việc từ doanh nghiệp

Người lao động sẽ được trợ cấp thôi việc từ doanh nghiệp

2. Trợ cấp mất việc làm

Doanh nghiệp phải trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên và bị mất việc trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do tài chính.
  • Khi sáp nhập, hợp nhất, phân tách doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần phải chi trả ít nhất 2 tháng tiền lương cho người lao động từ 12-18 tháng. Doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất, phân tách phải thanh toán đầy đủ khoản tiền lương trước và trong khi người lao động làm việc cho doanh nghiệp. Mọi khoản tiền thanh toán phải được hoàn thành trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin mà người lao động cũng như người sử dụng lao động cần phải lưu ý. Sự thay đổi này khá có lợi đối với người lao động tuy nhiên nhờ có sự thay đổi này mà các doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Hy vọng các bạn đã thu thập được một nguồn thông tin bổ ích. Chúc các bạn vui vẻ!

Please follow and like us: