luật chứng khoán mới nhất 2018

Những điểm sửa đổi đáng chú ý luật chứng khoán mới nhất 2018

Luật chứng khoán mới nhất 2018 bổ sung, sửa đổi tạo nên một cú vượt trội  nâng cao chất lượng hàng hóa, mà góp phần làm thị trường chứng khoán minh bạch hơn.

Mục đích cho việc sửa đổi, bổ sung luật chứng khoán mới nhất 2018

Năm 2017 chứng kiến sự quay trở lại của nhà đầu tư nước ngoài với việc mua ròng dao động ở mức 26.000 tỷ đồng cổ phiếu. Nhận thấy sự tiềm năng này, các nhà đầu tư tại các nước phát triển trong khu vực đang có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Năm 2017 chứng kiến nhiều cú bất ngờ trong giới chứng khoán

Năm 2018  kỳ vọng là năm nền kinh tế tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao khiến Chính phủ có chủ trương tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, ưu tiên phát triển doanh nghiệp.

Luật chứng khoán mới nhất 2018 được tập trung vào 8 nhóm chính sách:

  • Hàng hóa trên thị trường chứng khoán;
  • Thị trường giao dịch chứng khoán;
  • Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
  • Quản trị công ty;
  • Tổ chức kinh doanh chứng khoán;
  • Thu hút vốn đầu tư nước ngoài;
  • Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
  • Hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban chứng khoán Nhà nước

Việc sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung vào dự án luật này giúp các nhà đầu tư mở đường cho nhiều sản phẩm quỹ mới, hình thành cơ chế thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài,…

>Xem thêm: MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG BÁN NHÀ NĂM 2018

luật chứng khoán mới nhất 2018

Luật chứng khoán mới nhất 2018 được tập trung vào 8 nhóm chính sách

9 điểm nổi bật của Luật Chứng khoán sửa đổi

Thứ nhất: chỉnh sửa các điều kiện, trình tự, thủ tục phát hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng công ty đại chúng thông qua việc điều chỉnh tiêu chí công ty đại chúng, từ đó cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai: xác định rõ mô hình tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán. Và quy định cụ thể các khu vực thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh.

Thứ ba: bổ sung các quy định về thanh toán, bù trừ nhằm mở rộng các hoạt động nghiệp vụ.

Thứ tư: xác định rõ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng.

Thứ năm: rà soát điều kiện, trình tự thủ tục đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng cải cách, đơn giản hóa.

Thứ sáu: chuẩn hóa quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, quản trị công ty đối với công ty chứng khoán.

Thứ bảy: quy định lại việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty chứng khoán. Xác định vai trò, trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc đảm bảo khách hàng tuân thủ quy định pháp luật.

Thứ tám: chuẩn hóa nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch.

Thứ chín: xác định một số quyền hạn đảm bảo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đủ thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trên đây là tổng hợp 9 điểm nổi bật trong bộ luật chứng khoán mới nhất 2018. Hy vọng với sự cải cách này sẽ giúp cho thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Please follow and like us: