Vay tiền ngân hàng không trả có sao không?

Pháp luật quy định về vay tiền ngân hàng không trả

Vay tiền ngân hàng không trả có sao không?

Căn cứ Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Vay tiền ngân hàng không trả có sao không?

Vay tiền ngân hàng không trả có sao không?

Như vậy, theo quy định trên cho thấy, bạn phải có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng khi vay vốn. Nếu bạn không trả nợ không những bạn bị cho vào danh sách nợ xấu CIC của ngân hàng mà còn bị xử lý theo từng trường hợp như sau:

  • Nếu bạn trả nợ không đúng hạn sẽ bị xử lý theo điều khoản trong hợp đồng đã thoả thuận khi ký vay vốn. 
  • Nếu bạn không có điều khoản thì bạn sẽ bị ngân hàng khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn đang sinh sống/cư trú/làm việc để yêu cầu trả nợ.
  • Nếu bạn không đủ khả năng trả nợ thì sẽ bị thu hồi tài sản bạn đang sở hữu.
  • Nếu bạn bỏ trốn trả nợ thì sẽ bị quy vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Nợ tín chấp quá hạn bao lâu thì bị khởi kiện

Căn cứ theo quy định tại Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2015. Nếu trong 36 tháng khách hàng vay vốn không hoàn thành trả nợ, thì ngân hàng sẽ khởi tạo hồ sơ và đưa ra toà án để xử lý và có thể thu hồi nợ.

Như vậy nợ tín chấp quá hạn trong vòng 36 tháng thì bạn cần phải trả nợ, nếu không sẽ bị khởi kiện.

Nhờ vay tiền ngân hàng nhưng không trả có sao không?

Theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 cho biết:

“1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này”.

Nhờ vay tiền ngân hàng nhưng không trả có sao không?

Nhờ vay tiền ngân hàng nhưng không trả có sao không?

Như vậy bạn có thể khởi kiện để tòa án yêu cầu bên vay thanh toán khoản đã vay cho bạn. 

Trường hợp người vay bỏ trốn, bạn có thể áp dụng theo khoản 1 Điều 175 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Đây là dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

“a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.”

Trên đây là một số luật quy định về vay tiền ngân hàng không trả. Qua đó sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về những trường hợp bị “xù” nợ và hướng giải quyết tốt nhất.

Please follow and like us: