Hỏi Đáp: “Học pháp luật tài chính doanh nghiệp ra làm gì?”

Theo học ngành pháp luật tài chính doanh nghiệp sẽ đào tạo cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và Luật tài chính doanh nghiệp nói riêng.

Học pháp luật tài chính doanh nghiệp ra làm gì?

Ngành học pháp luật tài chính doanh nghiệp

Pháp luật tài chính doanh nghiệp là ngành học trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản về khung pháp luật điều chỉnh quyền huy động, phân bổ, sử dụng vốn dành cho doanh nghiệp. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trong quản lý vốn và các quỹ của doanh nghiệp giúp bạn nhận diện các loại điều kiện pháp lý ràng buộc.

Ngành học nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong thực hiện nghĩa vụ thuế của thương nhân, cách thức xử lý đối với các vi phạm chế độ báo cáo tài chính, lưu trữ tài liệu kế toán, trốn thuế…

Trang bị kiến thức kinh tế – luật

Sinh viên ra trường sẽ nắm vững các kiến thức về khái niệm cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực tài chính nói chung cũng như pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về thuế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nói riêng.

Bên cạnh đó nắm được cơ sở khoa học để ban hành các qui phạm pháp luật cũng như nội dung pháp lý của các qui định pháp luật về ngân sách nhà nước, thuế, kinh doanh bảo hiểm.

Giúp bạn nằm rõ các kiến thức về pháp luật trong ngành tài chính doanh nghiệp

>>Xem ngay: Học ngành luật tài chính ngân hàng ra làm gì để các sỹ tử có thể chọn ngành học phù hợp với mình nhất

Từ đó, sinh viên biết cách vận dụng lý thuyết vào công việc chuyên môn, vận dụng các kiến thức luật vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, đồng thời phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Góp phần gia tăng các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính – ngân hàng – chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới.

Bên cạnh đó, việc được đào tạo chuyên ngành pháp luật tài chính doanh nghiệp, khi theo học thêm các môn như: lý thuyết tài chính-tiền tệ, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, tài chính quốc tế, phân tích đầu tư chứng khoán, kế toán, kiểm toán, …

Sinh viên trong quá trình học sẽ được rèn luyện về kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo cũng như kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm có hiệu quả cao. Có khả năng tư vấn pháp luật, tham gia các phiên tòa, giải quyết các vụ án hiệu quả nhất.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình của ngành pháp luật tài chính doanh nghiệp không chỉ giúp bạn có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật về tài chính doanh nghiệp mà còn có kiến thức nghiệp vụ cơ để có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau.

Nhờ vào khả năng làm việc độc lập và xử lý công việc thành thạo tại trường học bạn có thể tham gia hoạt động tại các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm hay các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện công việc tư vấn tại công ty tài chính, vai trò chuyên viên pháp luật và đầu tư hoặc cơ quan thuế.

Với những thông tin trên, chắc chắn rằng bạn đã nhận được được mình có thích ngành học liên qua pháp luật tài chính doanh nghiệp hay không? Nếu bạn không đam mê, hãy tự tin thử sức và tự rèn luyện kiến thức bản thân, rồi thành công sẽ tìm đến bạn.

Please follow and like us: