Quan hệ pháp luật tài chính là gì? Các yếu tố quan hệ luật tài chính

Mối quan hệ pháp luật tài chính là mối quan hệ không thiếu trong thị trường tài chính hiện nay. Vậy thì mối quan hệ pháp luật tài chính là gì?

Khái niệm quan hệ luật tài chính

Quan hệ luật tài chính (tên tiếng anh là Financial legal relation) là những mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động của các chủ thể theo quy định của Pháp luật Tài chính. Khi đó hai bên tham gia quan hệ tài chính đều có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau.

Các yếu tố của quan hệ pháp luật tài chính

Những yếu tố quan trọng trong quan hệ luật tài chính là chủ thể, khách thể và nội dung của văn bản.

Chủ thể

Chủ thể là những người tham gia vào các quan hệ tài chính được nhà nước công nhận có năng lực chủ thể. Kinh tế thị trường tài chính hiện nay, không chỉ nhà nước có thể tham gia vào quan hệ pháp luật tài chính mà còn có nhiều tổ chức, ngân hàng và các cá nhân khác nhau.

Khách thể

Khách thể chủ yếu là các loại tiền và các loại giấy tờ, chứng từ có giá trị. Ngoài ra, khách thể của pháp luật tài chính bao gồm những lợi ích phi vật chất khác.

Các yếu tố của quan hệ pháp luật tài chính
Các yếu tố của quan hệ pháp luật tài chính

Nội dung

Nội dung là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể được quy định bằng các quy phạm pháp luật hoặc là pháp luật thừa nhận, và nội dung đó phải được nhà nước đảm bảo thực hiện.

Hầu hết các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ luật tài chính công được quy định trước quy phạm của pháp luật, phải được thỏa thuận giữa các chủ thể tham gia. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật tài chính, chủ thể được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo đúng như quy định của pháp luật.

Phân loại quan hệ luật tài chính

Quan hệ luật tài chính được chia thành các mối quan hệ luật tài chính công, quan hệ luật tài chính tư, xác định mối quan hệ tài chính.

Quan hệ luật tài chính công

Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải, hệ thống liên lạc viễn thông, hệ thống cung cấp điện nước,… là một trong mối quan hệ luật tài chính công thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đảm bảo vận tải nhanh chóng kịp thời. Các quốc gia trên toàn thế giới không riêng gì Việt Nam cũng đánh giá về tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng, tạo ra những tiền đề, để bứt phá và phát triển.

Quan hệ luật tài chính tư

Tín dụng nhà nước là quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển kinh tế và xã hội. Tín dụng nhà nước được ra đời để đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước nhưng trong điều kiện nguồn vốn không thể đáp ứng được. Ngoài ra, còn là công cụ để giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển các ngành lĩnh vực yếu kém để phát triển.

Quan hệ luật tài chính tư
Quan hệ luật tài chính tư

Xác định quan hệ tài chính

Hoạt động của thị trường tài chính được thực hiện như dẫn vốn từ người có vốn sang người cần vốn thông qua hoạt động tài chính trực tiếp. Vốn được chuyển từ người có vốn sang người cần vốn trực tiếp, cứ như vậy thì thị trường tài chính có chức năng thu hút mọi nguồn vốn cần thiết để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ví dụ về quan hệ pháp luật tài chính

Ngày 17/10/2022, anh Sơn vay ngân hàng ACB với số tiền là 300.000.000 đồng. Có đầy đủ hợp đồng, giấy tờ chứng từ, thủ tục theo như pháp luật quy định.

Xác định quan hệ tài chính:

  • Chủ thể quan hệ luật tài chính là anh Sơn và ngân hàng ACB
  • Khách thể của quan hệ luật tài chính là số tiền 300.000.000 đồng
  • Nội dung của quan hệ tài chính là:
    • Anh Sơn sẽ nhận được số tiền vay, và phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng ACB
    • ACB có quyền được nhận lại số tiền gốc và lãi, tuy nhiên phải giao toàn quyền sử dụng 300.000.000 triệu đồng cho anh Sơn.

Dựa vào mối quan hệ luật tài chính ta có thể hiểu được biết được mối quan hệ giữa nhà nước, ngân hàng và khách hàng.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: