Thực hư về việc rút tiền bảo hiểm y tế

Nếu gặp khó khăn về tài chính, muốn được rút tiền bảo hiểm y tế thì có được không? Hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân, mức phí đóng của bảo hiểm y tế tương đối thấp phù hợp với mọi đối tượng nhưng được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe tốt nhất. 

Bảo hiểm y tế khác với loại bảo hiểm nhân thọ, khác nhau rất nhiều. Bảo hiểm y tế là do Nhà nước tổ chức để chăm sóc sức khỏe cho người dân không vì một múc địch lợi nhuận. Còn bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm vừa bảo vệ đầu tư, mức phí của bảo hiểm nhân thọ khá cao. Đặc biệt, đối với bảo hiểm nhân thọ khi đến thời điểm đáo hạn hợp đồng thì người tham gia sẽ nhận lại toàn bộ số tiền mà minh đã đóng.

Vậy thì rút tiền bảo hiểm y tế được không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 giải thích về từ ngữ như sau:

“1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.”

Thực hư về việc rút tiền bảo hiểm y tế
Vậy thì rút tiền bảo hiểm y tế được không?

Theo luật bảo hiểm y tế bắt buộc thì bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động. Vì thế, nếu người lao động đã đóng mà không có khoản thời gian nào sử dụng thì cũng không rút được tiền bảo hiểm. Khi bảo hiểm y tế hết hạn thì số tiền bảo hiểm y tế đóng cũng mất đi.

Bảo hiểm y tế là quyền lợi bảo hiểm cho cá nhân người tham gia, bảo hiểm y tế cũng là trách nhiệm đối với mỗi công dân, cần phải đóng và thực hiện đúng nghĩa vụ. Về việc rút tiền bảo hiểm y tế là không rút được. Theo dõi chúng tôi để cập nhật liên tục các thông tin mới nhất về luật bảo hiểm y tế hiện nay.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: