Sản phẩm phái sinh là gì?

Sản phẩm phái sinh là gì?

Sản phẩm phái sinh là gì?

Sản phẩm phái sinh (Derivative products) là hình thức giao dịch bằng các hợp đồng phái sinh có giá trị phụ thuộc vào các loại tài sản cơ sở. Các sản phẩm phái sinh bao gồm 4 nhóm đầu tư chính: Nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng.

Ngoài ra các loại hợp đồng phái sinh bao gồm:

  • Hợp đồng kỳ hạn kết thúc trong 1 kỳ hạn nhất định như 3, 6, 8, 9 tháng… theo thoả thuận của hai bên.
  • Hợp đồng tương lai được quy định mua/bán trong 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
  • Hợp đồng quyền chọn cho người mua bán có quyền lựa chọn mua trước, bán sau tuỳ theo nhu cầu bản thân.
  • Hợp đồng hoán đổi thoả thuận giữa hai bên trao đổi dòng tiền của bên này lấy dòng tiền khác của bên kia.
Sản phẩm phái sinh là gì?

Sản phẩm phái sinh là gì?

Các loại sản phẩm phái sinh phổ biến

Theo đó trên thị trường cũng có các loại sản phẩm phái sinh bao gồm:

Sản phẩm phái sinh tín dụng

Sản phẩm phái sinh tín dụng bao gồm các hợp đồng tín dụng như: Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng hoán đổi các rủi ro tín dụng hoặc các hợp đồng đầu tư gắn liền với các rủi ro tín dụng.

Sản phẩm phái sinh lãi suất tiền tệ

Đây là sản phẩm bao gồm các hợp đồng về lãi suất tiền tệ cùng một loại tiền, hai loại tiền hay hợp đồng hoán đổi tiền tệ với nhiều loại hợp đồng khác.

Sản phẩm phái sinh ngoại tệ

Sản phẩm phái sinh ngoại tệ là các giao dịch liên quan đến ngoại tệ như hoán đổi các ngoại tệ, mua bán ngoại tệ hay nhiều loại giao dịch khác. 

Sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa

Là các giao dịch hợp đồng liên quan đến giá cả hàng hóa, nguyên liệu thô gồm nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. 

Sản phẩm chứng khoán phái sinh

Là sản phẩm tập hợp các hợp đồng tương lai của các chỉ số cổ phiếu – được niêm yết và giao dịch công khai.

Các loại sản phẩm phái sinh phổ biến

Các loại sản phẩm phái sinh phổ biến

Ưu điểm của việc đầu tư sản phẩm phái sinh

Khi đầu tư sản phẩm phái sinh sẽ đem lại những lợi thế như sau:

  • Không cần các tài sản khi giao dịch bằng hợp đồng
  • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm chi phí giao dịch
  • Tạo cơ hội lợi nhuận cao khi đầu tư ngay cả khi giá giảm
  • Có thể đề phòng rủi ro, bảo hiểm giá cả hàng hóa cho người sản xuất và doanh nghiệp khi dùng hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.
  • Thông tin thị trường được phát hành nhanh chóng, minh bạch và độ tin cậy cao
  • Thời gian giao dịch linh hoạt 24 giờ/ngày.

Trên đây là những thông tin về sản phẩm phái sinh, hy vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: