Hồ sơ chuẩn bị của doanh nghiệp/công ty khá đơn giản khi làm thủ tục báo giảm lao động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội 2018

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội 2018 cần phải trải qua 2 bước cơ bản là thủ tục báo giảm lao động và thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trước hết, chúng tôi xin đưa ra cách báo giảm lao động cũng như thủ tục cần thiết.

Thủ tục báo giảm lao động

Căn cứ theo phiếu giao nhận hồ sơ 600a thì doanh nghiệp/công ty cần phải báo giảm lao động với cơ quan có thẩm quyền để có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo đó, khi thực hiện thủ tục thì doanh nghiệp/công ty cần phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu D02 – TS được nhà nước công bố.
  • Bảng kê thông tin theo mẫu D01 – TS theo mẫu của nhà nước.

Sau  hi chuẩn bị được thủ tục này thì bạn cần nộp hồ sơ một cách nhanh chóng tới cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Hồ sơ chuẩn bị của doanh nghiệp/công ty khá đơn giản khi làm thủ tục báo giảm lao động

Hồ sơ chuẩn bị của doanh nghiệp/công ty khá đơn giản khi làm thủ tục báo giảm lao động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội 2018

Căn cứ vào phiếu giao nhận hồ sơ số 620/…/SO, phiếu giao nhận này có hiệu lực từ ngày 10/10/2017. Theo đó, để có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người sử dụng lao động là các doanh nghiệp/công ty cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

  • Sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã hội và các trang tờ rời hoặc tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội và các trang tờ rời (bản chính).
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

Đối với sổ BHXH đã được cơ quan BHXH in tờ rời rà soát đến năm 2016 hoặc đã in tờ rời hằng năm, khi người lao động nghỉ việc thì đơn vị lập và gửi hồ sơ điện tử theo mã hồ sơ 600a, cơ quan BHXH sẽ in tờ rời xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến tháng người lao động dừng đóng gửi về cho đơn vị để trả cho người lao động.

– Đối với sổ BHXH chưa được rà soát in tờ rời đến năm 2016 hoặc đã bảo lưu đơn vị trước nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau khi người lao động nghỉ việc đơn vị lập và gửi hồ sơ điện tử theo mã hồ sơ 600a để báo giảm lao động,đồng thời lập hồ sơ đề nghị xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN theo phiếu giao nhận hồ sơ 620 (hồ sơ giấy) kèm theo sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH thông qua Tổ chức dịch vụ bưu chính để Cơ quan BHXH rà soát, cập nhật dữ liệu và in tờ rời xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến tháng người lao động dừng đóng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ thì doanh nghiệp/công ty phải nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền ngay. Trong vòng 7 ngày làm việc sau thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì công ty/doanh nghiệp cần có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Doanh nghiệp/công ty có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tuyệt đối

Doanh nghiệp/công ty có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tuyệt đối

Trong những trường hợp đặc biệt có thể linh động kéo dài thời gian nhưng không được kéo dài quá 30 ngày làm việc. Cuối cùng, doanh nghiệp/công ty phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan cho người lao động.

Ngoài ra, theo điều số 118 khiếu nại về bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền được khiếu nại, được đền bù và đưa ra tòa án xem xét nếu như doanh nghiệp/công ty không có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người lao động hoặc thực hiện nhưng không đến nơi đến chốn.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội 2018 mà các bạn có thể tham khảo. Trong năm 2018 có thể sẽ tiếp tục có một vài thay đổi để thủ tục được đơn giản và nhanh gọn hơn các bạn hãy chú ý để tâm nhé!

>>Xem ngay: điểm thay đổi trong luật bảo hiểm y tế mới nhất 2018

Please follow and like us: