Luật chứng khoán liên bang

Tìm hiểu về luật chứng khoán liên bang mới nhất

Đối với những người kinh doanh, đầu tư chứng khoán thì bên cạnh những thông tin về luật chứng khoán Việt Nam thì luật chứng khoán liên bang cũng là thứ mà họ đặc biệt quan tâm. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại Đạo luật chứng khoán liên bang mới nhất nhé:

Tổng quan về thị trường chứng khoán Mỹ

Nước Mỹ có 14 thị trường chứng khoán phân bổ trên khắp cả nước, nhưng quan trọng nhất là thị trường chứng khoán New York. Tất cả hoạt động chứng khoán nước Mỹ đều được tập trung ở New York, nơi quy tụ 15% nghiệp vụ giao dịch chứng khoán cả nước. Sự xuất hiện nghề kinh doanh chứng khoán và những người môi giới là cơ sở phát sinh nghiệp vụ giao dịch chứng khoán ở Mỹ. Năm 1754, ở Philadelphia lập hội những người môi giới. Năm 1800, đã có Sở giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Mỹ. Năm 1817, Hội những người môi giới New York thành lập Hội giao dịch chứng khoán New York, đến năm 1863 đổi tên là Sở giao dịch chứng khoán New York.

Luật chứng khoán liên bang các năm

Luật chứng khoán liên bang các năm

Ban đầu việc mua bán chứng khoán chỉ giới hạn trong phạm vi trái phiếu chính phủ, cổ phiếu các ngân hàng và công ty bảo hiểm mới. Năm 1830, chỉ có 31 cổ phần đem ra mua bán gồm 5 cổ phần của công ty ngân hàng (Banking Company) và 26 cổ phần của ngân hàng nước Mỹ (The United States Bank). Đến năm 1835, có thêm nhiều cổ phần của 23 công ty đường sắt và số cổ phần đem ra giao dịch ngày một nhiều, tăng lên mức 70.000. Năm 1930, khủng hoảng kinh tế đã làm cho tổng giá trị các cổ phiếu giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán New York giảm mạnh từ 89,7 tỷ USD xuống còn 15,6 tỷ USD. Nhiều công ty bị phá sản, các cổ phiếu của ngân hàng mất giá trị nữa. Toàn bộ thị trường chứng khoán tan rã làm cho nhiều ngân hàng bị phá sản và đóng cửa. Từ năm 1933 đến năm 1940, Quốc hội Mỹ liên tục thông qua nhiều đạo luật như: Luật chứng khoán, Luật giao dịch chứng khoán và thành lập nhiều cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán. Thị trường chứng khoán tự do, thả nổi đã bị chuyển sang thị trường chứng khoán do nhà nước quản lý, giao dịch chứng khoán từ tính chất câu lạc bộ tư nhân giờ đây do chính phủ kiểm soát.

Đạo luật chứng khoán liên bang là gì?

  • Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (viết tắt là SEC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
  • Tổ chức này sẽ là đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi luật chứng khoán liên bang, đề xuất lên những quy tắc chứng khoán và điều chỉnh ngành chứng khoán, chứng khoán và trao đổi quyền chọn của quốc gia và các hoạt động và tổ chức khác, bao gồm thị trường chứng khoán điện tử ở Hoa Kỳ.
  • Từ khi được ra đời, ngoài Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, SEC còn thi hành Đạo luật Chứng khoán năm 1933, Đạo luật Chứng nhận ủy thác năm 1939, Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940, Đạo luật Sarbanes của Oxley 2002, và các đạo luật khác. Để giúp cho quý độc giả có thêm được cái nhìn chi tiết hơn về luật chứng khoán liên bang thì ngay sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến cho các bạn 3 Đạo luật: Đạo luật năm 1933, năm 1934 và năm 1939.
Luật chứng khoán liên bang năm 1933 ra đời nhằm chi phối các xí nghiệp

Luật chứng khoán liên bang năm 1933 ra đời nhằm chi phối các xí nghiệp

Sarbanes oxley act là gì

  • Là luật được ban hành năm 2002 giới thiệu các cách quan trọng trong quản trị và báo cáo tài chính công ty.
  • Đạo luật được xem là luật lệ chứng khoán mang tính chất bao quát, tổng thể nhất kể từ đạo luật chứng khoán và hối đoái năm 1934.
  • Trong một số điều khoản của nó, Sarbanes-Oxley thành lập cơ quan giám sát gồm các thành viên độc lập, uy ban giám sát kế toán công ty công cộng (PCOAB) để kiểm soát việc kiểm toán các báo cáo tài chính, yêu cầu viên chức tài chính xác nhận tính chính xác của báo cáo tài chính, xác nhận báo cáo hàng năm, cấm các khoản vay của công ty dành cho giới điều hành và các giám đốc, yêu cầu các công ty có thủ tục xử lý than phiền liên quan đến hoạt động kế toán hat kiểm toán có vấn đề.

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Mỹ

– Thị trường chứng khoán là nơi huy động và tập trung vốn cho các cấp của chính phủ Mỹ. Chính phủ liên bang và các chính phủ địa phương đều có quyền phát hành trái phiếu, dư nợ của chính phủ liên bang tăng lên không ngừng qua các năm.

– Thị trường chứng khoán là nơi cung ứng vốn quan trọng cho các doanh nghiệp Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các doanh nghiệp Mỹ phát hành ngày càng nhiều cổ phiếu, từ năm 1947 – 1951, bình quân mỗi năm tăng 14 lần, sau khi trừ đi yếu tố mất giá của USD, cũng còn tăng 5 lần.

– Thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho tư bản nước ngoài thu hút vốn của Mỹ, đồng thời là con đường quan trọng cho tư bản nước ngoài đầu tư vào nước Mỹ. Giữa thập kỷ 70, các nước xuất khẩu dầu lửa bắt đầu đầu tư mạnh vào chứng khoán Mỹ để tránh chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ.

– Thị trường chứng khoán là công cụ thực hiện chính sách tài chính của chính phủ.

Ðạo luật chứng khoán liên bang năm 1933 (The Security Act of 1933)

Ðạo luật này ra đời nhằm mục đích chi phối các xí nghiệp mới phát hành chứng khoán ra thị trường lần đầu tiên. Một nghiệp vụ khởi sự bước vào thương trường khi bán cổ phần ra công chúng lần đầu gọi là “cống hiến công cộng sơ khởi”. Ðây là lần thứ nhất xí nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu ra thị trường với mục đích gây thêm nguồn vốn cho mình để tiếp tục phát triển cơ sở và hoạt động. Luật chứng khoán năm 1933 còn có mục đích ngăn ngừa mọi hành động lừa đảo, gian dối trong việc bán chứng khoán bằng cách quy định các cơ sở hay xí nghiệp trước khi phát hành cổ phiếu bắt buộc phải tiết lộ đầy đủ các yếu tố và sự kiện liên quan tới loại chứng khoán mà mình sẽ bán ra, cũng như tiết lộ tình hình nghiệp vụ và tài chánh của công ty phát hành.

Ðạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934 (The Security Exchange Act of 1934)

Đạo luật năm 1934 ra đời quy định chi tiết về các điều kiện giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường phụ (ở đây tức là hoạt động của các hãng trung gian mua bán chứng khoán). Cũng tương tự như đạo luật chứng khoán năm 1933, đạo luật này bắt buộc các xí nghiệp, cơ sở phải tiết lộ mọi chi tiết xung quanh loại chứng khoán cống hiến cho khách hàng.

 

Và cũng chính từ đạo luật này, cơ quan “Ủy Ban Trao Ðổi Chứng Khoán” (Securities and Exchange Commission gọi tắt là ủy ban SEC) của chính phủ liên bang đã ra đời, với trọng trách chi phối và chủ chốt điều hòa thị trường chứng khoán toàn quốc. Kể từ khi được thành lập SEC đã tiến hành thiết lập một vài cấm điều đối với các công ty chứng khoán công cộng như ấn định giới hạn số tiền tín dụng dùng để mua cổ phiếu. Ðồng thời đạo luật cũng bắt buộc các môi giới, cơ sở bán cổ phiếu hay các nghiệp vụ có liên quan đến chứng khoán đều phải đăng ký với SEC. Năm 1975, luật chứng khoán năm 1934 đã được tu chỉnh lại để gia tăng cho chính phủ quyền hạn rộng rãi hơn trong việc kiểm soát thị trường chứng khoán liên bang cùng với cấu trúc của hệ thống thị trường.

Càng về sau, luật chứng khoán liên bang lại có những sửa đổi nhằm phù hợp với tình hình xu thế hiện đại.

Ðạo Luật Hợp Ðồng Tín Dụng 1939 (The Truth Indenture Act of 1939)

Đạo luật năm 1939 ra đời nhằm điều hòa một số lớn các vấn đề phát hành chứng khoán cho công chúng. Ngoài ra còn có “Ðạo Luật Công Ty Ðầu Tư 1940” (The Investment Company Act of 1940) để chi phối các nghiệp vụ công cộng có hoạt động chính yếu mua và bán chứng khoán. Thêm vào đó “Ðạo Luật Cố Vấn Ðầu Tư 1940” (The Investors Advisers Act of 1940) quy định cụ thể về điều kiện đăng ký và kiểm soát những người làm nghề cố vấn đầu tư tương tự như những luật lệ sử dụng trong “Ðạo Luật Trao Ðổi Chứng Khoán 1934” nêu trên. Sau hết là “Ðạo Luật Bảo Vệ Người Ðầu Tư Chứng Khoán 1970” (The Securities Investor Protection Act of 1970) thiết lập một cơ sở mệnh danh là “Công Ty Bảo Vệ Người Ðầu Tư Chứng Khoán” (Securities Investor Protection Corporation). Cơ sở này có thẩm quyền giám sát việc thanh toán nợ nần khi có hãng phát hành chứng khoán đóng cửa để chắc chắn hãng này trả dứt các món nợ cho khách hàng trước khi chính thức rút lui khỏi thị trường.

Như vậy với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây, chắc hẳn các bạn cũng đã phần nào nắm được về luật chứng khoán liên bang năm 1933, 1934 và 1939. Thời gian sau này, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ cũng có sửa đổi và ban hành thêm những đạo luật khác nữa nhưng vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ giới thiệu đến cho các bạn đạo luật của 3 năm đầu tiên. Nếu như muốn tìm hiểu thêm về luật chứng khoán liên bang mới nhất một cách chi tiết thì các bạn có thể liên hệ ngay tới cho các chuyên gia kinh tế tài chính của TheBank để được tư vấn tận tình nhé.

Please follow and like us: