Vốn pháp định của ngân hàng là gì?

Tìm hiểu vốn pháp định của ngân hàng là gì?

Vốn pháp định của ngân hàng là gì?

Vốn pháp định của ngân hàng là mức vốn phải có tối thiểu để thành lập ngân hàng.

Vốn pháp định và vốn điều lệ đều là số vốn phải có khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên vốn điều lệ và vốn pháp định đều có điểm khác nhau.

Vốn pháp định của ngân hàng là gì?

Vốn pháp định của ngân hàng là gì?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Đây là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp cụ thể:

Vốn điều lệ

Vốn pháp định

– Vốn điều lệ áp dụng theo loại hình doanh nghiệp

– Vốn điều lệ không có mức tối thiểu hay tối đa

– Vốn điều lệ phải góp đủ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Vốn pháp định chỉ áp dụng với một số ngành nghề, lĩnh vực (như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, vàng…)

– Vốn pháp định là số vốn cố định với từng ngành nghề

– Vốn pháp định phải được góp đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

– Giấy xác nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP được quy định mức vốn pháp định năm 2022 với các ngành nghề như sau:

Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Vốn pháp định năm 2022 của ngân hàng, tổ chức tín dụng

  • Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ VND
  • Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ VND
  • Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ VND
  • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).
  • Công ty tài chính: 500 tỷ VND
  • Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ VND
  • Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ VND
  • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ VND
  • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ VND.

Trên đây là những thông tin về vốn pháp định của ngân hàng, hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: