Các gói bảo hiểm nhân thọ

Tổng hợp các loại bảo hiểm nhân thọ hiện nay

Nếu bạn đang tìm kiếm bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng có rất nhiều lựa chọn. Bạn sẽ phải hiểu các lựa chọn trước khi quyết định loại bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Dưới đây là thống kê các loại hình bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam:

Các loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau

Khi bạn bắt đầu tìm kiếm bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ phải đối mặt với hai quyết định chính ngay lập tức: Loại bảo hiểm nhân thọ nào là tốt nhất cho tôi? Và tôi cần bao nhiêu bảo hiểm nhân thọ?

Khi bạn nhận được các tùy chọn và báo giá bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể sẽ điều hướng đến một loại và số tiền bảo hiểm phù hợp với số tiền bạn muốn trả.

Để giúp bạn bắt đầu tìm kiếm, đây là tổng quan về các loại bảo hiểm nhân thọ và những điểm chính cần biết đối với từng loại

 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm hưu trí
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư
Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ

So sánh các loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau

Dưới đây là một cái nhìn về nhiều loại bảo hiểm nhân thọ để giúp bạn tìm ra chính sách phù hợp.

Loại bảo hiểm

Đặc điểm

Mục đích

Bảo hiểm sinh kỳ

 • Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết.
 • Phí bảo hiểm đóng một lần
 • Nếu trợ cấp định kỳ đến khi chết thì thời gian không xác định.
 • Đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hay khi tuổi cao sức yếu.
 • Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi già.
 • Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Bảo hiểm trọn đời

 • Số tiền bảo hiểm trả 01 lần khi người được bảo hiểm chết
 • Thời hạn BH không xác định
 • Có thể đóng BHNT một lần hoặc đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm
 • Phí BH cao hơn so với sinh mạng có thời hạn vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra nên số tiền bảo hiểm chắc chắn phải chi trả
 • Đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình và bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau hay lo cho con cái khi con trưởng thành.

Bảo hiểm hỗn hợp

 • Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được BH bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm xác định (thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm…)
 • Phí BH thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.
 • Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia.
 • Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân. Hơn nữa là tạo lập quỹ giáo dục cho con cái, lập quỹ tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, hưu trí khi về già, trả nợ khi không còn khả năng tài chính…

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

 • Nếu người được bảo hiểm sống đến một thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng thì công ty BHNT phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 
 • Phí bảo hiểm trả tiền định kỳ có thể được đóng một hoặc nhiều lần.

 • Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu người thụ hưởng mất.

Bảo hiểm cho trường hợp sống

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí có 2 loại là dành cho cá nhân và dành cho nhóm người lao động.

Bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Bảo hiểm tử kỳ

 • Thời hạn bảo hiểm được xác định
 • Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm mang tính tạm thời
 • Mức phí thấp vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được BH.
 • Đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất
 • Bảo trợ cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn
 • Thanh toán nợ về những khoản vay hoặc thế chấp của người được BH

Bảo hiểm liên kết đầu tư

 • Trừ đi các khoản phí bảo hiểm, phí quản lý cho doanh nghiệp bảo hiểm thì số tiền còn lại sẽ dùng để mua các sản phẩm đầu tư trong quỹ liên kết. 
 • Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư phải chấp nhận rủi ro là có thể mất hết số tiền đầu tư.

Bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm, đầu tư tài chính

 

Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng : Các kỳ hạn cấp phổ biến bao gồm 5, 10, 15, 20 hoặc 30 năm
 • Giá trị tiền mặt: Không
 • Phí bảo hiểm: Mức, gia hạn hàng năm hoặc giảm dần
 • Quyền lợi tử vong: Cố định

Cách thức hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ có ngày kết thúc cụ thể cho thời hạn cấp độ, khi tỷ lệ giữ nguyên. Sau khoảng thời gian này, bạn có thể gia hạn chính sách, nhưng với mức giá cao hơn mỗi năm. Các lựa chọn về thời hạn bảo hiểm thường là 5, 10, 15, 25 hoặc 30 năm. Đó là cách rẻ nhất để mua bảo hiểm nhân thọ vì bạn chỉ mua bảo hiểm và không trả tiền cho bảo hiểm nhân thọ bằng tiền mặt .

Nó dành cho ai: Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ là lý tưởng cho những người muốn bảo hiểm nhân thọ cho một khoản nợ hoặc một tình huống cụ thể. Ví dụ, một số người mua nó để trang trải những năm làm việc của họ như là thu nhập thay thế cho gia đình họ trong trường hợp họ qua đời. Một số người mua thời hạn để trang trải những năm thế chấp hoặc khoản nợ lớn khác.

Nhược điểm: Nếu bạn vẫn cần bảo hiểm sau khi thời hạn cấp độ hết hạn, bạn có thể thấy tỷ lệ gia hạn không phù hợp. Và việc mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới có thể cực kỳ tốn kém dựa trên tuổi của bạn và bất kỳ tình trạng sức khỏe nào mà bạn đã phát triển.

Bảo hiểm trọn đời

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng: Vĩnh viễn
 • Giá trị tiền mặt:
 • Phí bảo hiểm: Cấp độ
 • Quyền lợi tử vong: Cố định

Cách thức hoạt động: Bảo hiểm trọn đời có thể cung cấp bảo hiểm trong suốt cuộc đời của bạn. Một tài khoản trong chính sách sẽ tạo ra giá trị tiền mặt theo thời gian bằng cách sử dụng một phần khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn và cộng thêm tiền lãi. Một chính sách sẽ có các đảm bảo tích hợp rằng phí bảo hiểm sẽ không tăng, quyền lợi tử vong vẫn giữ nguyên và giá trị tiền mặt sẽ kiếm được tỷ lệ hoàn vốn cố định.

Nó dành cho ai: Bảo hiểm trọn đời thích hợp cho những người muốn được bảo hiểm trọn đời và sẵn sàng trả tiền cho các bảo đảm do chính sách cung cấp.

Nhược điểm: Do các tính năng được đảm bảo, bảo hiểm trọn đời là một trong những cách đắt tiền hơn để mua bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng: Linh hoạt
 • Giá trị tiền mặt:
 • Phí bảo hiểm: Cao hơn các gói khác, đóng định kỳ
 • Quyền lợi tử tuất: Có thể linh hoạt

Cách thức hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp được định nghĩa là sự kết hợp linh hoạt của loại hình bảo hiểm tử kỳ với loại hình bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ trong cùng một bản hợp đồng nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người thụ hưởng.

Nó dành cho ai: Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có thể tốt cho những người đang tìm kiếm bảo hiểm tử kỳ và sinh kỳ. 

Nhược điểm: Mức phí cao hơn so với các gói bảo hiểm khác

Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng:  Phụ thuộc vào tuổi tham gia bảo hiểm
 • Giá trị tiền mặt:
 • Phí bảo hiểm: Cấp độ
 • Quyền lợi: Ngay cả khi họ còn sống hoặc đã chết.

Cách thức hoạt động: Bảo hiểm nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng. Đơn giản là người tham gia thỏa thuận và ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm về việc sẽ đóng đúng những khoản phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý để được chi trả số tiền nhất định khi không may gặp rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn.

Nó dành cho ai: Những người muốn đóng tiền bảo hiểm linh hoạt và được trả tiền khi đến tuổi nhận kim niên hoạt, bảo hiểm tử vong hoặc thương thật vĩnh viễn

Nhược điểm: Số tiền niên kim chỉ được chi trả khi người được bảo hiểm còn sống. Nếu người được bảo hiểm tử vong, hợp đồng bảo hiểm niên kim sẽ hết hiệu lực.

Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng: Sự kiện tử vong phải diễn ra trong thời hạn nhất định của hợp đồng.
 • Giá trị tiền mặt: Có, thông thường
 • Phí bảo hiểm: Thấp hơn các loại bảo hiểm khác
 • Quyền lợi: Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong.

Cách thức hoạt động: Khi người được bảo hiểm qua đời trong thời hạn nhất định thì người được thụ hưởng trong hợp đồng sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một số tiền.

Theo đó, người được thu hưởng sẽ có quyền lợi cốt yếu là bảo vệ tài chính trước việc rủi ro tử vong trong một khoản thời gian nhất định. Nếu sau thời gian này mà xảy ra sự kiện bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ không còn.

Nó dành cho ai: Tất cả mọi người đều nên tham gia bảo hiểm tử kỳ. Tuy nhiên, nếu không có đủ điều kiện tham gia hết cả nhà thì người trụ cột gánh vác kinh tế trong gia đình là đối tượng ưu tiên nên mua bảo hiểm tử kỳ.

Nhược điểm: Quyền lợi cốt yếu là bảo vệ tài chính trước việc rủi ro tử vong trong một khoản thời gian nhất định. Nếu sau thời gian này mà xảy ra sự kiện bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ không còn.

Bảo hiểm nhân thọ hưu trí

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng: Thời hạn cố định
 • Giá trị tiền mặt:
 • Phí bảo hiểm: Theo thỏa thuận
 • Trợ cấp tử vong: Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn

Cách thức hoạt động: Cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm hưu trí bao gồm 02 loại là cho từng cá nhân và cho nhóm người lao động.

Nó dành cho ai: Bảo hiểm nhân thọ thế chấp dành cho những người chủ yếu lo lắng về việc gia đình họ sẽ phải chịu gánh nặng thế chấp nếu họ qua đời. Nó cũng có thể hấp dẫn đối với những người không muốn khám sức khỏe để được bảo hiểm nhân thọ.

Nhược điểm: Cho cá nhân muốn hưởng quyền lợi của bảo hiểm hưu trí hoặc tổ chức muốn bổ sung bảo hiểm hưu trí cho người lao động.

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư

Những thứ cơ bản:

 • Thời hạn hợp đồng: Cố định
 • Giá trị tiền mặt:
 • Phí bảo hiểm: Linh hoạt
 • Trợ cấp tử vong: 200% nếu do tai nạn

Cách thức hoạt động: Bảo vệ quyền lợi và sinh lợi nhuận

Nó dành cho ai: Dành cho các khách hàng vừa muốn bảo vệ quyền lợi vừa muốn tăng gia tài sản tích lũy qua các hoạt động đầu tư tại các quỹ liên kết.

Trên đây là thông tin về các loại bảo hiểm nhân thọ phổ biến nhất hiện nay. Chúng tôi hy vọng đem lại các thông tin hữu ích giúp người dùng chọn được loại bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu.

Please follow and like us: