Từ 1/1/2018 lao động ngắn hạn cũng được đóng BHXH

Từ 1/1/2018 lao động ngắn hạn cũng được đóng BHXH

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ 1/1/2018, người lao động làm việc ngắn hạn từ 1 – 3 tháng cũng được đóng bảo hiểm xã hội.

Hiện có một lượng không nhỏ người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Quy định mới sẽ giúp nhóm lao động này được tham gia bảo hiểm xã hội, được trợ giúp khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm…

Về khâu tổ chức thực hiện, bảo hiểm xã hội sẽ cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp sổ, thẻ cho người tham gia mới. Hiện luật quy định thời gian là 20 ngày nhưng theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này sẽ rút ngắn chỉ còn 7 ngày với người mới tham gia.

Please follow and like us: